Vastgoed Management

Indien u niet in de gelegenheid bent om uw onroerend te beheren biedt Kappelle Vastgoed Management u de mogelijkheid om alle beheerwerkzaamheden uit te besteden.
Wij verzorgen het beheer van woningen, bedrijfsruimten en Vereniging van Eigenaren.

Beheer woningen
• Uitgebreid inspectierapport met foto’s.
• Controle op goede bewoning.
• Incasseren huurpenningen.
• Aanzeggen huurverhoging.
• Opvragen offertes in geval van (groot) onderhoud.

Beheer bedrijfsruimten
• Uitgebreid inspectierapport met foto’s.
• Controle tussentijds.
• Versturen huurnota’s.
• Incasseren huurpenningen.
• Aanzeggen huurverhoging.
• Berekening/verrekening servicekosten.
• Opvragen offertes in geval van (groot) onderhoud.

Vereniging van Eigenaren
• Financiële Administratie
o Incasseren servicekosten.
o Betalingen verrichten aan leveranciers.
o Opstellen meer-jaren-onderhoudsplan.
o Jaarlijkse financieel overzicht (balans en exploitatierekening).

• Bouwkundig beheer
o Inspectie van het gebouw.
o Klein onderhoud.
o Groot onderhoud.

• Algemeen
o Bijwonen ledenvergaderingen.
o Notuleren van deze bijeenkomsten.
o Overleg leden van bestuur.

Kosten
Woningen
Bij een maandelijkse huurprijs tot €1.000,00 6% met een minimum van €50,00.
Bij een maandelijkse huurprijs van €1.000,00 tot €2.000,00 5%.
Bij een maandelijkse huurprijs vanaf €2.000,00 4%.

Bedrijfsruimten
4% van de maandelijkse huur.

Vereniging van Eigenaren
Per appartement per maand €12,00.

Enige resultaat